Skuteczność Ondansetronu (Gr 38032F) i roli serotoniny w indukowanych przez cisplatynę nudnościach i wymiotach ad 6

Niniejsze badanie zostało zaprojektowane w celu obejścia tych ograniczeń. W tym badaniu wykazaliśmy, że ondansetron jest skuteczniejszy niż placebo w zapobieganiu nudnościom i wymiotom wywoływanym przez cisplatynę. Żaden z pacjentów przyjmujących antagonistę serotoniny nie wymagał leczenia przeciwwymiotnego, podczas gdy 12 z 14 pacjentów otrzymujących placebo wymagało takiego leczenia. Intensywne nudności i wymioty występujące od dwóch do ośmiu godzin po wlewie cisplatyny zostały zniesione przez ondansetron, wystąpieni...

Wpływ leczenia fluorkami na częstość złamań u kobiet po menopauzie z osteoporozą ad 9

W kontrolowanym, ale nie randomizowanym badaniu, Riggs i wsp. odkryli, że kobiety z osteoporozą, które otrzymywały wapń i fluor, miały o 27 procent mniej złamań kręgów niż ci, którzy otrzymywali tylko wapń. Jednak w małym, otwartym, trzyletnim badaniu, Dambacher i wsp.22 odkryli, że kobiety z osteoporozą leczone fluorkiem miały 40 procent więcej złamań kręgów niż nieleczone kobiety. Ostatnio, w otwartej, ale zrandomizowanej, kontrolowanej, trzyletniej próbie klinicznej prowadzonej przez 94 francuskich lekarzy, 11 kobiet...

Używanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych przez amerykańską linię lotniczą ad

Gdy zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny znajduje się na pokładzie samolotu zaparkowanego przy bramce terminalu, może on również być używany w pilnej obsłudze pasażerów w pobliżu terminalu (środowiska, w którym poziom stresu i potencjał do zatrzymania krążenia są wysokie) .5 Prawdopodobna korzyść związana z dostępem do defibrylatorów na samolotach została porównana z potencjalnym ryzykiem dla pasażerów.6 W marcu 1997 r. American Airlines, duża komercyjna linia lotnicza, zaczęła umieszczać automatyczne defibry...

Mutacje związane z nabytą opornością na blokadę PD-1 w czerniaku ad 6

Stwierdziliśmy jednak, że ze względu na centralnie pośredniczone działania dokanałowej morfiny, brak obwodowego działania opioidowego nie chroni odruchu w odpowiedzi na niedotlenienie. Większość innych opioidów stosowanych w praktyce klinicznej jest raczej lipofilowych niż hydrofilowych. Opioidy lipofilowe są mniej prawdopodobne niż opioidy hydrofilowe, takie jak morfina, które mają pozostać w ośrodkowym układzie nerwowym po wstrzyknięciu dokanałowym, a ich rozmieszczenie w ośrodkowym układzie nerwowym jest znacznie mnie...

Najnowsze zdjęcia w galerii altrider:

331#objaw kussmaula , #nfz bydgoszcz godziny otwarcia , #puchlina brzuszna , #zgorzel wargi , #gratka szczecin , #centrum cyklotronowe bronowice , #zespół barttera , #choroba madelunga , #dieta 1800 kcal jadłospis , #olx gorzkowice ,