romaszkiewicz radom

Skuteczność preparatu Mycophenolate Mofetil u pacjentów z rozlanym prąkowym toczniowym zapaleniem nerek ad 6

Powtórzona biopsja ujawniła ogniskowe proliferacyjne toczniowe zapalenie nerek u dwóch pacjentów, rozlanego proliferacyjnego toczniowego zapalenia nerek u jednego pacjenta i błoniastego zapalenia nerek tocznia u dwóch pacjentów. Zaprzestanie leczenia i działania niepożądane
Tabela 4. Tabela 4. Działania niepożądane. Leczenie przerwano przedwcześnie u dwóch pacjentów: jeden w grupie w ciągu trzech tygodni z powodu biegunki i jeden w grupie 2 po czterech tygodniach z powodu leukopenii. Ponadto jeden pacjent z grupy 2 zmarł w 11 tygodniu bez odpowiedzi na lecz...

Więcej »

Skuteczność Ondansetronu (Gr 38032F) i roli serotoniny w indukowanych przez cisplatynę nudnościach i wymiotach czesc 4

Wszystkie testy były dwustronne; wartość P poniżej 0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną. Wyniki
Skuteczność przeciwwymiotna Ondansetronu
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów i podawana chemioterapia. W sumie 28 pacjentów z rakiem, którzy zostali umieszczeni w reżimach chemioterapeutycznych zawierających cisplatynę, weszło do badania i ukończyło je. Połowa otrzymywała ondansetron, a druga połowa placebo. Nie było istotnych różnic między dwiema grupami pod względem wieku, płci, masy ciała lub spożycia alkoh...

Więcej »

Wpływ morfiny dokanałowej na odpowiedź wentylacyjną na niedotlenienie

Podawanie dooponowe morfiny wywołuje intensywną analgezję, ale hamuje oddychanie, co może zagrażać życiu. Nie wiadomo jednak, czy morfina dopęcherzowa wpływa na odpowiedź oddechową na niedotlenienie. Metody
Losowo wyznaczyliśmy 30 mężczyzn, którzy otrzymają jeden z trzech badań w podwójnie ślepej próbie: dożylną morfinę (0,14 mg na kilogram masy ciała) z dokanałowym placebo; dokanałową morfinę (0,3 mg) z dożylnym placebo; lub dożylnie i dooponowo placebo. Wybrane dawki dożylnej i dooponowej morfiny powodują podobny stopień znieczulenia. Odpowiedzi wenty...

Więcej »

Wpływ na lipoproteiny osoczowe stosujące ostrożną dietę redukującą wagę, z ćwiczeniem lub bez, u kobiet z nadwagą i kobiet cd

CAŁKOWITA kontrola glikemii nie jest możliwa u pacjentów z cukrzycą leczonych konwencjonalnymi schematami terapeutycznymi. W związku z tym potencjalne efekty terapeutyczne przeszczepu trzustkowych wysepek, odcinków trzustki i całej trzustki nadal przyciągają uwagę. Wszystkie zgłoszone przypadki transplantacji wysepek u ludzi nie doprowadziły do odpowiedniej kontroli glikemicznej1. Natomiast skuteczna transplantacja segmentów trzustki lub całej trzustki powoduje długoterminową normalizację poziomów glukozy we krwi. centra o najszerszym doświadczeniu w takich procedurach trans...

Więcej »
http://www.abc-medycyny.edu.pl 751#jelita ludzkie , #objawy brak potasu w organizmie , #dr ciesielski , #l askorbinian sodu , #rak krtani zdjęcia galeria , #mam 16 lat i nie mam okresu , #podwyższona temperatura bez innych objawów , #remicade cena , #salwy komorowe , #allmedica nowy targ ginekolog ,