monocyty 12

Skuteczność Ondansetronu (Gr 38032F) i roli serotoniny w indukowanych przez cisplatynę nudnościach i wymiotach ad 5

Osiemdziesiąt pięć procent pacjentów otrzymujących ondansetron i 55 procent osób otrzymujących placebo (którzy również otrzymali leczenie przeciwwymiotne) miało co najmniej jeden epizod opóźnionego wymiotów (P <0,05). Podobna liczba pacjentów, którzy otrzymywali ondansetron lub placebo, nie doświadczyła wymiotów od drugiego do czwartego dnia po chemioterapii cisplatyną. Nie było różnic między grupami leczonymi pod względem częstości występowania lub nasilenia zdarzeń niepożądanych, niezależnie od tego, czy zdarzenia zostały uznane przez badacza za powiązane z narkotykami. Częstość występ...

Więcej »

Używanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych przez amerykańską linię lotniczą cd

Rada zezwalała na zrzeczenie się świadomej zgody, ponieważ badanie obejmowało anonimowe dane zebrane dla celów niezwiązanych z wyszukiwaniem. Wyniki
Charakterystyka pacjentów
Od czerwca 1997 r. Do 15 lipca 1999 r. Zautomatyzowane defibrylatory zewnętrzne były używane na 200 osób (66 procent mężczyzn, średni wiek, 58 lat), z których 191 znajdowało się na pokładzie samolotu, a 9 w terminalu. Przemijająca lub uporczywa utrata przytomności została udokumentowana u 99 osób (49,5 procent). U pozostałych osób urządzenie umieszczono po pierwotnym rozpoznaniu bólu w klatce piersiowe...

Więcej »

Wpływ leczenia fluorkami na częstość złamań u kobiet po menopauzie z osteoporozą ad 9

W kontrolowanym, ale nie randomizowanym badaniu, Riggs i wsp. odkryli, że kobiety z osteoporozą, które otrzymywały wapń i fluor, miały o 27 procent mniej złamań kręgów niż ci, którzy otrzymywali tylko wapń. Jednak w małym, otwartym, trzyletnim badaniu, Dambacher i wsp.22 odkryli, że kobiety z osteoporozą leczone fluorkiem miały 40 procent więcej złamań kręgów niż nieleczone kobiety. Ostatnio, w otwartej, ale zrandomizowanej, kontrolowanej, trzyletniej próbie klinicznej prowadzonej przez 94 francuskich lekarzy, 11 kobiet z osteoporozą leczonych fluorem i wapniem miało nieistotne zmniejszenie o 25% cz...

Więcej »

Nie będzie zwolnień na rynku motoryzacyjnym

Ta możliwość jest poparta obserwacją, że wielu graczy defensywnych miało wymioty i biegunkę podczas gry i że ci gracze zrobili większość ataków na Florydzie. Opisano liczne ogniska chorób zakaźnych związanych ze sportowymi wydarzeniami lub zespołami.18 Zgłaszane wcześniej ogniska zakażeń jelitowych wśród uczestników sportu były spowodowane dzieleniem się zanieczyszczonej wody lub lodu.19 Jedyne wcześniejsze doniesienia o transmisji osobowej podczas meczów piłki nożnej miały miejsce trzy wybuchy infekcji Staphylococcus aureus.18 Inne doniesienia o wybuchach infekcji wirusowej typu Norwalk sugeruj...

Więcej »
http://www.maxstrans.com.pl 751# , #przyspieszacze spalania tłuszczu , #jelita ludzkie , #objawy brak potasu w organizmie , #dr ciesielski , #l askorbinian sodu , #rak krtani zdjęcia galeria , #mam 16 lat i nie mam okresu , #podwyższona temperatura bez innych objawów , #remicade cena ,